محبوبیت یک سریال تلویزیونی چین درباره فقرزدایی
  • 2021
  • 27/01
  • 15:11:26

در آغاز سال 2021  یک سریال تلویزیونی به نام «عشق کوه و دریا» با موضوع فقرزدایی چین پخش می شود که بسیار مورد استقبال مردم چین قرار گرفته است. در این سریال داستان هایی درباره زندگی صحرانشینان در بخش شی های گوئو منطقه خودمختار هوی نینگ شیا در شمال غربی چین و تبدیل این بخش به منطقه ای شکوفا و آباد تعریف شده است.

محبوبیت یک سریال تلویزیونی چین درباره فقرزدایی_fororder_sahnege

در سریال عشق کوه و دریا، تدابیر فقرزدایی چین از جمله انتقال محل سکونت فقرا، کمک به فقرا، فقرزدایی با توسعه صنایع و بهبود زیست محیطی، توسعه آموزش و پرورش، انتقال نیروهای کار و غیره منعکس شده است.

 در نام این سریال یعنی "عشق کوه و دریا"، کوه به منطقه خودمختار هوی نینگ شیا و دریا به استان فوجیان اشاره می شود. نینگ شیا در منطقه خشک شمال غربی چین قرار دارد و کم تر توسعه یافته است. استان فوجیان واقع در جنوب شرقی چین از اقتصاد به نسبت توسعه یافته در چین برخوردار است. در این دو منطقه چین سازوکار فقرزدایی حاکی از کمک شرق (فوجیان) به منطقه غرب (نینگ شیا) راه اندازی شده که توسط شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در دوران تصدی وی به عنوان مقام محلی استان فوجیان ایجاد شده است.

در 24 سال گذشته، شی جین پینگ به عنوان معاون دبیر حزبی استان فوجیان از منطقه نینگ شیا بازدید و سپس سازوکاری برای فقرزدایی نینگ شیا ایجاد کرد. شی جین پینگ در 40 سال گذشته همواره به زندگی مردم فقیر بسیار توجه داشته است چرا که او خود در 16 سالگی به مدت 7 سال در روستای فقیر لیانگ جیا هه همراه با روستاییان محلی به کشت و کار مشغول بود.

بسیاری از خارجی ها نتوانسته اند درک کنند که چین چطور می تواند نیروهای مختلف را برای انجام کارهای بزرگ منسجم کند و این که حزب کمونیست چین چطور در متحد ساختن مردم برای انجام کاری از محبوبیت برخوردار است.

پاسخ ساده است، چرا که با فداکاری و تلاش و زحمت به نفع مردم و پیشقدم شدن در انجام کارها می توان به موفقیت دست یافت.

بسیاری از مردم چین با تماشای این سریال تلویزیونی متحول شده اند، چرا که نقش ها براساس واقعیات است. برای نمونه در این سریال، یک نفر از کادر محلی به نام جانگ شو چنگ دراثر حادثه یک تصادف جان می بازد، این حادثه تماشاچیان این ماجرا را بسیار غمگین ساخت، اما این داستان واقعیست و بر اساس زندگی آقای لی شوانگ چنگ از کادر فقرزدایی منطقه نینگ شیا ساخته شده است.

لی شوانگ چنگ همواره در جبهه اول فقرزدایی تلاش می کرد. با وجود آن که وضعیت سلامت و اقتصاد خانواده اش نامطلوب بود اما همواره به مردم فقیر کمک مالی می رساند و خدمت می کرد، اما متاسفانه در جریان ماموریت کاری در حادثه تصادف جان باخت.

دستاوردهای چین در زمینه فقرزدایی برای جهانیان بسیار شگفت انگیز است، چرا که در پس آن نیروی کار بسیار مانند آقای لی شوانگ چنگ سخت فعالیت کرده اند. در ماه نوامبر سال 2020، بخش شی های گوئو به طور کامل از فقر رهایی یافت، بسیاری کادرهای محلی با شنیدن این خبر از شادی و هیجان اشک ریختند. این افراد با زحمات خود "معجزه فقرزدایی" بی سابقه ای را در جهان ایجاد کردند. 

  • GMT+08:00
  • /