دلیل استقبال مردمی از گزارش بررسی همه گیری شناسی در پکن و شانگهای
  • 2021
  • 25/01
  • 08:39:17

اخیراً در گزارشهای بررسی همه گیری شناسی در شهرهای چین مانند پکن و شانگهای یک تغییر عمده ایجاد شده است: اطلاعات شخصی مانند جنسیت، سن و  محل تولد مبتلایان تازه تأیید شده، حذف شده و عمدتا اطلاعات مربوط به مناطق و مکانهای فعالیت مبتلایان افشا میشود. این سیاست نشان از تلاش بیشتر در حفظ حقوق انسانی دارد و دیگر اجازه افشاء اطلاعات شخصی افراد را نمیدهد که این حرکت مورد تحسین و ستایش افکار عمومی قرار گرفته است.

دلیل استقبال مردمی از گزارش بررسی همه گیری شناسی در پکن و شانگهای_fororder_a2cc7cd98d1001e999689c0095e28aeb55e79759

پس از  شیوع کرونا، گزارشهای بررسی همه گیری شناسی مورد توجه مردم قرار گرفته است. تحقیقات دقیق و مفصل به مردم هم در رسیدگی به موقع به خود آنها کمک می کند، هم برای ارتقاء کارآمدی کارهای پیشگیری و مهار مفید است.  با این حال وقتی که اطلاعات شخصی افراد منتشر میشود، مردم نیز باید درک کنند که زندگی خصوصی مبتلایان نباید مورد بحث عمومی قرار بگیرد، بلکه کانون توجه باید  پیشگیری و مهار همه گیری باشد.

پیش از این، اطلاعات شخصی افراد منتشر میشد که فشار روانی زیادی به مبتلایان وارد میکرد  و حتی گاه افراد با خشونت در فضای مجازی روبرو میشدند و برخی افراد غیرمرتبط نیز دخالت میکردند. بنابراین، چگونگی حفظ توازن ضمن نشر اطلاعات درست و حفظ اطلاعات شخصی و منافع عمومی اجتماعی، توان پیشگیری و مهار همه گیری و سطح مدیریت اجتماعی در مناطق با آزمون دشواری مواجه بود.

به محض انتشار گزارش بررسیهای همه گیری شناسی که حالا در آنها فقط نام مکانها ذکر شده نه اطلاعات شخصی افراد، این امر مورد تحسین افکار عمومی قرار گرفته است. کاربران در گزارش سی سی تی وی نیوز گفتند که «تقویت حفظ حریم شخصی افراد، به معنی گزارش تحقیقاتی انساندوستانه و ترویج آن  در سراسر کشور است!»، «حفاظت از حریم خصوصی بسیار خوب است. هیچ کس نمیخواهد به ویروس آلوده شود. ما باید ویروسها را هدف قرار دهیم، نه مردم را. ما این اقدام انساندوستانه را ستایش میکنیم

23 ژانویه اولین سالگرد اجرای قرنطینه در شهر وو هان بود. با مرور برخوردها و اتفاقات یک سال گذشته، آهی از سر آسودگی میشود کشید؛ زیرا در اوایل همه گیری برخی غربیها  فکر میکردند که این رویداد به چرنوبیل چین تبدیل خواهد شد، اما در نهایت  به واترلوی غرب بدل شد. وقتی همه گیری در چین آغاز شد، آنها سرگرم تماشای آتشسوزی در ساحل مقابل شدند و منتظر دیدن قسمت خنده دار ماجرا بودند؛ وقتی شهر وو هان قرنطینه شد، چین را به «قض حقوق بشر» متهم کردند؛ وقتی چین نرم افزارها و دیگر ابزار کاربرد داده بزرگ مانند کد سلامت را برای پیشگیری و مهار همه گیری به راه انداخت، گفتند كه دولت چین به دنبال بهانه هایی برای نظارت بر حریم خصوصی شهروندان است.

همه گیری کرونا در یک قرن اخیر بی نظیر بوده است. این چالش بی سابقه برای همه کشورهاست. چگونگی رسیدن به بهترین اثر پیشگیری و مهار فقط در جریان عمل بهبود می یابد و تکمیل میشود. وقتی همه گیری روی داد، چین به اندیشه «اول زندگی، اول مردم» پایبند بود و تا حد امکان  همه گیری را مهار کرد و جان مردم را نجات داد. هنگامی که پیشگیری و مهار همه گیری وارد مرحله عادی شد، نبرد بین مردم و ویروس طولانیتر میشود و اضطراب و ناآرامی روانی  مردم  به مداخله و تسکین به موقع نیاز دارد. مناطق مختلف چین فعالانه  اقدامات منعطف و مردم محور را پی میگیرند. به عنوان مثال، پکن و شانگهای  شیوه انتشار گزارش تحقیقاتی فقط با ذکر مکانها را در پیش گرفته اند که در آنها نام و نشان مبتلایان ذکر نمیشود. این یکی دیگر از تجربیات مفیدیست که چین در کار پیشگیری و مهار همه گیری به دست آورده  است.

 پیشگیری از همه گیری باید قویا صورت گیرد، اما همچنین باید همراه با عشق و مراقبت انسانی  باشد. گزارشهای بررسی همه گیری شناسی جدید نشانگر تأکید دولت چین بر حفظ حریم خصوصی شهروندان در عصر اطلاعات و  منعکس کننده مفهوم حکمرانی مردم محور و پیشرفت تمدن اجتماعیست. این اقدام بار دیگر به همه یادآوری میکند که «دشمن مشترک ما همه گیریست، نه مبتلایان».

 

 

  • GMT+08:00
  • /