رکورد جدید سرمایه گذاری خارجی در چین
  • 2021
  • 21/01
  • 11:08:23

رکورد جدید سرمایه گذاری خارجی در چین_fororder_xywz

بر اساس تازه ترین داده های منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین درباره رشد اقتصادی سال 2020، میزان رشد سرمایه خارجی در چین در سال 2020 با رشد 6.2 درصدی به 999.98 میلیارد یوان رسید که یک رکورد جدید به شمار می رود.

رشد میزان کل سرمایه خارجی جذب شده و میزان رشد و سهم آن در سرمایه گذاری بین المللی در سال گذشته نشان می دهد که چین به عنوان یکی از مقاصد اصلی سرمایه گذاری بین المللی همچنان از جذابیت بسیار برخوردار است.

به دنبال شیوع کرونا در سال 2020، سرمایه گذاری مستقیم بین المللی با رکود رو به رو شده  و در چنین شرایطی، جذب سرمایه های خارجی چین همچنان رشد داشته که نشان از تلاش و سختکوشی چین در این زمینه دارد.

 دولت چین در دوران شیوع کرونا، سیاست های دارایی و مالی، مالیات، بیمه اجتماعی را در راستای کمک به موسسات مختلف از جمله شرکت های خارجی صادر و اجرا کرد. قانون سرمایه گذاری بازرگانان خارجی دولت چین از یکم ژانویه سال 2020 به اجرا در آمد که اقدام مهمی در راستای تجارت و سرمایه گذاری و گسترش درهای از سوی چین به شمار می رود.

اعتماد به بازار چین برای شرکت های خارجی نیز پاداش شایسته به ارمغان آورده است. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی چین، میزان رشد درآمد حدود 60 درصد شرکت های خارجی در سال 2020 حفظ شده و یا رشد کرده است و حدود 95 درصد این شرکت ها نیز نسبت به دورنمای خود خوشبین هستند.

گام های چین در راستای گسترش درهای باز خود در شرایط پیچیده تر شدن محیط بین المللی و افزایش یک جانبه گرایی و حمایت گرایی، برای تحقق توسعه باکیفیت چین سودمند بوده و  با روند جهانی تاریخی منطبق است.    

  • GMT+08:00
  • /