کارنامه رضایت بخش چین در تدارک بازی های زمستانی المپیک
  • 2021
  • 19/01
  • 11:27:56

بازی های زمستانی المپیک و پارالمپیک سال 2022 در چین برگزار می شود. شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در آغاز سال 2021 برای چهارمین بار از استادیوم ها و نهادهای برگزارکننده این بازی ها بازدید و دستوراتی دراین راستا صادر کرد که نشانگر اهمیت دادن وی به برگزاری این بازی هاست.

کارنامه رضایت بخش چین در تدارک بازی های زمستانی المپیک_fororder_xe2

23 و 24 فوریه سال 2017، شی جین پینگ رهبر چین در هنگام بازدید کاری در شهر پکن بر ایده برگزاری بازی های المپیک حاکی از سازگاری با محیط زیست، بهره مندی مشترک، درهای باز و درستکاری و نشان دادن چین زیبا به جهان تاکید کرد تا یک دوره بازی های زمستانی المپیک با مشارکت مشترک، تلاش مشترک، بهره مندی مشترک همراه با تاثیرات مثبت اجتماعی برگزار شود و یاری کننده به گسترش درهای باز چین باشد.

رییس جمهور چین همچنین به ارتقای کارآیی و صرفه جویی در تدارک آن و عدم فساد و ممنوعیت بروز مساله دوپینگ اشاره کرد و گفت: برگزاری این بازی ها باید مثل برف و یخ پاک و تمیز باشد.

کارنامه رضایت بخش چین در تدارک بازی های زمستانی المپیک_fororder_xe1

شی جین پینگ در 18 مارس سال 2016 نیز اعلام کرد که چین بازی های المپیک و پارالمپیک را با موفقیت و به طور خارق العاده برپا می کند و در این راستا کارنامه رضایت بخش برای مردم چین و جامعه جهانی ارایه می دهد.

31 ژانویه سال 2019، رییس جمهور چین در دیدار با رییس کمیته بین المللی المپیک با بیان این که ترویج ورزش های عمومی و مشارکت یک کشور در فعالیت های ورزشی بین المللی نماد مدرنیزاسیون یک کشور است، گفت: تعلیم و ترویج ورزش های برفی و یخی و تقویت تندرستی مردم با دو هدف صد ساله چین سازگار است. برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک نیز فرصت جدیدی برای تقویت همکاری بین المللی چین در زمینه ورزش به شمار می رود.

کارنامه رضایت بخش چین در تدارک بازی های زمستانی المپیک_fororder_MAIN202101191036000196278297352

تدارکات بازی های المپیک کار پیچیده و سختی است و قدرت جامع کشور برگزار کننده را مورد آزمایش قرار می دهد. به دنبال شیوع کرونا در سال 2020، چالش های بزرگ در تدارک بازی های زمستانی المپیک سال 2022 برای چین پدید آمده است. در چنین شرایطی، پکن ضمن رعایت تدابیر جدی پیشگیری و کنترل کرونا، به کارهای تدارکاتی پرداخته و به پیشرفت هایی نیز رسیده است.

کارنامه رضایت بخش چین در تدارک بازی های زمستانی المپیک_fororder_xe3

تا کنون ساخت و ساز تمامی استادیوم ها و میدان های بازی های زمستانی المپیک 2022 انجام شده و شرایط برای برگزاری مسابقات آزمایشی فراهم شده است.

  • GMT+08:00
  • /