فرصت های جدید همراه با چالش های جدید دیدگاه رهبر چین نسبت به اوضاع ملی و بین المللی
  • 2021
  • 16/01
  • 15:27:19

فرصت های جدید همراه با چالش های جدید دیدگاه رهبر چین نسبت به اوضاع ملی و بین المللی_fororder_1126987069_1610695453780_title0h

مقاله ای با عنوان "شناخت درست مسایل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی میان مدت و درازمدت" از سوی شی جین پینگ رهبر چین روز شنبه 16 ژانویه در مجله حزبی "چیو شی" منتشر شد. رهبر چین با تحلیل دقیق درباره محیط داخلی و خارجی، اوضاع ملی و بین المللی را تشریح کرده و با اشاره به تقویت دیدگاه ها برای استفاده از فرصت ها و مقابله با ریسک ها، بر افزایش توانمندی برای تبدیل کردن بحران ها به فرصت ها و دستیابی به توسعه با کیفیت بالاتر، کارایی بیشتر، عادلانه تر، پایدارتر و امنیت بیشتر تاکید کرد.

شی جین پینگ اظهار داشت: باید با تفکر دیالکتیکی با چالش ها و فرصت های نوین در مرحله جدید توسعه برخورد کرد. در حال حاضر، شیوع کرونا در سراسر جهان باعث تسریع روند تغییرات بین المللی شده که همزمان با افزایش حمایت گرایی تجاری و یک جانبه گرایی، اقتصاد جهانی کند شده و زنجیره های صنایع و عرضه بر اثر عوامل غیر اقتصادی با مشکلات رو به رو شده، در نظم اقتصادی، فناوری، فرهنگی، امنیتی و سیاسی جهان نیز تحولات عظیمی شکل می گیرد. در روزهای آینده، چین با عوامل نامشخص منفی بیشتر مواجه خواهد شد، بنابراین بایستی با آمادگی کامل با چالش ها و ریسک های جدید مقابله کند.

  • GMT+08:00
  • /