مبارزه با هر چالشی با روحیه «محوریت مردم»
  • 2021
  • 14/01
  • 15:53:16

پایان سال 2020 در نشست حزبی سالانه در پکن، شی جین پینگ، رهبر چین بار دیگر تاکید کرد: اداره سیاسی مرکزی حزب کمونیست چین باید به  پافشاری بر ساخت و ساز نظام کار ادامه دهد و الگوی برجسته ای برای همه اعضای حزب و مردم سراسر کشور ایجاد کند.

سال 2020 سال بی سابقه ای در تاریخ ملت چین و تمام بشریت بود. کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با محوریت شی جین پینگ در مقابل تحولات عظیم و بغرنج اوضاع داخلی و خارجی و همه گیری بیماری کرونا، با رعایت جدی نظام کار، نیروی محکمی در رفع مشکلات موجود نشان داد.

مبارزه با هر چالشی با روحیه «محوریت مردم»_fororder_01141

مبارزه با هر چالشی با روحیه «محوریت مردم»_fororder_01142

برگزاری 21 جلسه متوالی کمیته دائمی اداره سیاسی کمیته مرکزی حزب، اعلام دستورات گوناگون مهم، اتخاذ تصمیم بزرگ بستن همه گذرگاههای خروجی شهر وو هان، عزیمت شخصی به مناطق مختلف دچار همه گیری، در مقابل شیوع بی سابقه کروناویروس، شی جین پینگ با شجاعت سیاسی عظیم و تصمیم گیری قاطعانه، با اقدامات و موارد خارق العاده پاسخ داد.

سال 2020 سالی کلیدی برای دستیابی به پیروزی در فقرزدایی و ایجاد همه جانبه جامعه نسبتا مرفه و نیز سال پایانی سیزدهمین برنامه پنجساله توسعه کشور بود. شی برای تحقق اهداف تعیین شده، به ترتیب از 13 استان و منطقه بازدید کرد و با حضور در رشته نشستها و برنامه های مهم، به نبردهای «مبارزه با همه گیری»، «مبارزه با سیلاب»، «مبارزه با فقر» رفت. با توجه به تغییرات بغرنج در محیط خارجی، وی با برگزاری 23 برنامه دیپلماتیک مجازی و 81 گفتگوی تلفنی با رهبران و مسؤولان سازمانهای بین المللی، فقط در ماه نوامبر در 4 نشست دیپلماتیک چندجانبه آنلاین شرکت کرد و از طریق فناوری ابری همراه کشورهای مختلف جهان برگ جدیدی در همکاری بین المللی برای مبارزه با کرونا و کمک به بازشکوفایی اقتصاد جهان گشود که مسؤولیت شناسی رهبر یک قدرت بزرگ را به جهانیان نشان میدهد.

  • GMT+08:00
  • /