طرح ریزی شی جین پینگ برای توسعه نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه
  • 2021
  • 07/01
  • 11:28:28

طرح ریزی شی جین پینگ برای توسعه نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه_fororder_u=961762773,3419086765&fm=26&gp=0

رودخانه یانگ تسه رودخانه مادر کشور چین است. پنج سال پیش شی جین پینگ رهبر چین راهبرد " دفاع مشترک از محیط زیست " را مطرح کرد. طی پنج سال گذشته، تحت رهبری کمیته مرکزی حزب به ریاست شی جین پینگ، استان ها و شهرهای اطراف رودخانه یانگ تسه به پیشبرد مدیریت و بهبود محیط زیست، مساعدت به توسعه سبز اقتصادی و اجتماعی پرداخته اند که چه از نظر مقیاس و چه از نظر تاثیرات در تاریخ چین بی سابقه است.  این تدابیر منجر به  مشاهده تغییرات جهشی در دفاع از محیط زیست نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه شده و دستاوردهای تاریخی در توسعه اقتصادی و اجتماعی حاصل شده است.

با اجرای راهبرد "محیط زیست در اولویت و توسعه سبز" نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه دستخوش تغییرات بزرگی شده است.

طرح ریزی شی جین پینگ برای توسعه نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه_fororder_95711738

هه چائو مینگ مدیر ایستگاه لین گونگ دهکده شی گو، روستای یولونگ از شهر لی جیانگ در استان یون نان گفت: آب رودخانه جین شا پاک تر از قبل است.

طرح ریزی شی جین پینگ برای توسعه نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه_fororder_1177902430

لی شیان تای کارگر نظافت از دفتر شهرسازی و اداره بهداشت محیط روستای فنگ جیه شهر چونگ چینگ گفت: قبلا کارم ماهیگیری بود، اما اکنون برای محافظت از رودخانه مادری، زباله های رودخانه یانگ تسه را پاکسازی می کنم. 

طرح ریزی شی جین پینگ برای توسعه نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه_fororder_src=http___www.chinanews.com_cr_2018_0426_847248845&refer=http___www.chinanews

شی جین پینگ درباره تغییرات رودخانه یانگ تسه در5 سال گذشته خاطر نشان کرد: حفاظت از محیط زیست در نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه تغییرات جهشی داشته و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز به دستاوردهای تاریخی دست یافته است. توسعه اقتصادی در نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه به طور کلی با ثبات بوده، از لحاظ ساختاری بهینه سازی شده و سطح زندگی مردم نیز به شکل چشمگیری بهبود یافته است. ما راهبرد تحقق توسعه همگام با دفاع و حفاظت از محیط زیست در روند توسعه را عملی کرده ایم. 

راهبرد مطروحه شی جین چینگ برای توسعه نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه، فکر شهرها و استان های اطراف این رودخانه برای توسعه را تغییر داده است.

طرح ریزی شی جین پینگ برای توسعه نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه_fororder_src=http___www.sh.xinhuanet.com_136077125_14877590671561n&refer=http___www.sh.xinhuanet

روستای چنگ زه دراستان جانگ شی یک سوم از خط ساحلی رودخانه یانگ تسه در این استان را در اختیار دارد. سال 2015 میلادی، این روستا طرح توسعه اقتصادی و افزایش ارزش صنعتی را 60 میلیارد یوان اعلام کرد. ولی هنگامی که این روستا خود را برای تحقق این هدف آماده می کرد، دولت مرکزی خبر از طرح دفاع از محیط زیست داد. 

5 ژانویه سال 2016 میلادی، شی جین پینگ مطرح کرد که اکنون و همچنین برای مدت زمان طولانی در آینده، باید احیا و حفاظت از محیط زیست رودخانه یانگ تسه را در اولویت قرار دهیم. 

دبیر کل شی جین پینگ "نبض"  توسعه کمربند اقتصادی رودخانه یانگ تسه را گشوده و تغییرات در مفاهیم استان ها و شهرهای حاشیه رودخانه یانگ تسه را آغاز کرده است.

طرح ریزی شی جین پینگ برای توسعه نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه_fororder_src=http___www.cnr.cn_newscenter_native_gd_20180428_W020180428834754928090&refer=http___www.cnr

برای عملی کردن راهبرد دولت مرکزی، روستای چنگ زه چندین پروژه بزرگ را که به محیط زیست آسیب می رساند، رد کرده و به توسعه صنایع سبز مانند صنعت لجستیک پرداخته است که مقیاس آن به 70 میلیارد یوان می رسد. 

در 11 ماه نخست سال 2020، نسبت کیفیت آب پاک در حوضه رودخانه یانگ تسه به 96.3  درصد رسید که نسبت به سال 2016 میلادی، 14 درصد افزایش داشته است. طی پنج سال گذشته، توسعه نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه قوی تر و پایدارتر بوده است. در سه ماهه نخست سال 2020، تولید ناخالص داخلی 11 استان و شهر در اطراف رودخانه یانگ تسه به 33.5 تریلیون یوان رسید که 46.6 درصد از مجموعه چین در این مورد را تشکیل می دهد.

طرح ریزی شی جین پینگ برای توسعه نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه_fororder_1406201284

چانگ جی ون، معاون انستیتوی منابع و سیاست های زیست محیطی مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی چین در این مورد گفت: نوار اقتصادی رودخانه یانگ تسه تجربه زنده برای عملی کردن افکار شی جین پینگ در مورد تمدن اکولوژیکی است. رودخانه یانگ تسه را به عنوان یک نمونه در نظر گرفته و تجربیات به کار گرفته شده آن را به رودخانه های دیگر کشور گسترش می دهیم تا اولویت حفاظت از رودخانه ها و توسعه سبز اقتصادی در سراسر کشور تحقق یابد.

  • GMT+08:00
  • /