قانون حمایت آمریکا از «جدایی تبت»، کاغذ باطله ای بیش نیست
  • 2021
  • 05/01
  • 16:32:38

سران آمریکا با امضای آنچه به اصطلاح «قانون سیاست و حمایت از تبت 2020» نامیده می شود، بار دیگر باعث شده اند که مسئله تبت چین اخیرا به موضوعی جنجال برانگیز و عامل هوچیگری غربی ها تبدیل شود؛ برخی از سیاستمداران آمریکایی از مذهب و حقوق بشر به عنوان بهانه های خود برای بی اعتبار کردن توسعه جامعه تبت و زیر سؤال بردن سیاست گذاری های قومی و مذهبی چین سوء استفاده می کنند در حالیکه بهانه این آمریکایی ها حمایت و پشتیبانی از نیروهای جدایی طلب «استقلال تبت» است و با این حمایت ها و پشتیبانی ها در تلاشند تا رفاه و ثبات تبت را تضعیف و برای دولت بعدی آمریکا دردسر درست کنند.

قانون حمایت آمریکا از «جدایی تبت»، کاغذ باطله ای بیش نیست_fororder_1143966058

این در حالیست که جهان امروز به وضوح از اهداف شوم این دسته از سیاستمداران آمریکایی آگاه است.

مسئله تبت به هیچ وجه هیچ ارتباطی با موضوعات قومیتی، مذهبی، حقوق بشری و ... که سیاستمداران آمریکایی درباره آن جار و جنجال به پا کرده اند، ندارد بلکه یک اصل مهم مربوط به قانون حاکمیت و تمامیت ارضی چین محسوب می شود.

قانون به اصلاح مرتبط با تبت که توسط برخی سیاستمداران دولت آمریکا به تصویب رسیده است، دخالت در امور داخلی چین محسوب می شود و به طور جدی قوانین بین الملل و هنجارها و اصول اساسی روابط بین الملل را نقض می کند؛‌ این قانون یک تکه کاغذ باطله است که به سرگرمی شخصی سیاستمداران آمریکایی تبدیل شده است.

در حال حاضر، بدنبال حمایت قاطعانه دولت مرکزی چین، توسعه و پیشرفت تبت وارد بهترین دوره تاریخی خود شده است؛ تولید ناخالص داخلی منطقه ای تبت برای بیش از 20 سال متوالی، به رشدی دو رقمی رسیده است؛ جمعیت تبت از یک میلیون 228 هزار نفر در سال 1959 به 3.4382 میلیون نفر در سال 2018 میلادی رسیده است.

جعمیت کل منطقه تبت از یک میلیون و 228 هزار نفر در سال 1959 به 3 میلیون و 438 هزار و 200 نفر در سال 2018 افزایش داشته است و در این میان، جعمیت قوم تبتی بیش از 90 درصد از جمعیت کل این منطقه را تشکیل داده و متوسط امید به زندگی میان تبتی ها به 70.6 سال رسیده و رشد داشته است.

در سال 2020 میلادی، شهرستان های فقیرنشین تبت از فقر رهایی یافتند و فقر مطلق در این منطقه به لحاظ تاریخی از بین رفت.

بدیهی است که رفاه و ثبات منطقه تبت چین هیچ فضا و عرصه ای برای نیروهای جدایی طب که به دنبال مشکل آفرینی هسنتد، باقی نخواهد گذاشت.

قانون به اصلاح مرتبط با تبت چین که توسط آمریکا امضا شده، صرفا منعکس کننده پایان دوره نیروهای جدایی طلب حامی «استقلال تبت» است و استکبار و جهل سیاستمداران آمریکایی در انجام اقداماتی خلاف حقایق تاریخی و تمایل مردم جهان را نشان می دهد و چیزی جز بدنامی و تمسخر برای سیاستمداران آمریکایی رقم نخواهد زد.

  • GMT+08:00
  • /