ما در دل اهداف هزارساله کاشتیم ولی در یک سده به آنها دست یافتیم
  • 2021
  • 03/01
  • 09:58:29

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین  در پیام سال نو خود در سال 2021 روند مبارزه سخت حزب کمونیست چین را با احساساتی عمیق مرور کرد و عزم راسخ این حزب در عصر جدید که همت و مسؤولیت را به خاطر سپرده و امور رستاخیز ملت را به پیش سوق داده،  بیان کرده و از همه اعضای حزب خواست  که در یک سفر جدید به جلو حرکت کنند و درخششهای جدیدی ایجاد کنند.

ما در دل اهداف هزارساله کاشتیم ولی در یک سده به آنها دست یافتیم_fororder_src=http___ss2.meipian.me_users_18814753_7ec7d3d399756f2838c54427bbf6e942-mobile&refer=http___ss2.meipian

کلید انجام احسن امور چین ، حزب کمونیست چین است. با نگاهی به  سال 2020 که به تازگی گذشت، از مبارزه با همه گیری تا مقابله با سیل ، از فقرزدایی تا از سرگیری کار و تولید ، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با محوریت رفیق شی جین پینگ، خونسردی استراتژیک خود را حفظ کرد ، با برنامه ریزی و استقرار علمی ، مردم سراسر کشور را در مبارزه سرسختانه هدایت کرد، طوفانها و امواج  را پشت سر گذاشت، با تلاش فراوان پاسخی مورد رضایت مردم ارائه داد و توجه جهانیان را به خود جلب كرد که در سالنامه های تاریخ ثبت می شود.

این سفر یک قرنی باشکوه بوده و همت اولیه همانند صد سال پیش استوار است . حزب کمونیست چین مردم را در انقلاب ، سازندگی، اصلاحات ، مقابله با سیل  ،  مهار شیوع سارس  ، مقاومت در برابر زلزله و مهار همه گیری  هدایت کرد. دستاوردهای درخشان یکی پس از دیگری ثابت کرد که رهبری قوی حزب کمونیست چین قابل اعتمادترین ستون فقرات هنگام طوفانها و تضمین اساسی برای ملت چین به جهت غلبه بر مشکلات و حرکت به سمت رستاخیز است.

سال 2021 یکصدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین است؛ از «شی کوئو من» تا «تیان ان من»، از «راه شین یه» تا «راه فو شین» ، حزب کمونیست چین از حدود چند دوجین عضو در ابتدا تا حزبی 90 میلیون عضوی در حال حاضر تبدیل شده است،  یک قایق سرخ کوچک  از امواج تند و گردابهای خطرناک عبور کرد و به کشتی غول پیکری که سمت حرکت باثبات و درازمدت  چین را هدایت میکند، تبدیل شد.  دلیل اساسی پیروزی پیوسته حزب کمونیست چین این است که همیشه سعادت مردم چین و رستاخیز ملت چین را آرمان و مأموریت اصلی خود میداند.

  • GMT+08:00
  • /