ایجاد رکورد جدید خورشید مصنوعی چین
2021/12/31 17:33:49

گزارشی از فرهنگستان علوم چین حاکی از آن است که، عصر پنج شنبه ۳۰ دسامبر/ ۹ دی، دستگاه EAST موسوم به خورشید مصنوعی آزمایشگاه پلاسمای پژوهشگاه هه فی وابسته به فرهنگستان علوم چین به مدت ۱۰۵۶ ثانیه فعالیت کرده و دمای آن به حدود ۷۰ میلیون درجه رسیده که رکورد جدید گردش چنین سیستم در جهان را ایجاد کرده است.

دستیابی به دستاوردهای نوآورانه جدید EAST پایه محکمی در آزمایش انرژی همجوشی هسته ای بنا کرده و به توسعه و کاربردی انرژی همجوشی یاری می کند.

به گزارش رسیده، این دور آزمایش های خورشید مصنوعی از آغاز ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ شروع شده و تا ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ طول می کشد. در سال های اخیر پروژه خورشید مصنوعی مورد حمایت نهادهای علمی هه‌فی قرار گرفته است.

انرژی همجوشی از انرژی های پاک برای بشر در آینده به شمار می رود و استفاده از آن در آینده برای تحقق هدف خنثی سازی کربن دارای اهمیت فراوان است.

  • 2021/12/31 17:33:49
  • GMT+08:00
  • /