چین در یک اقدام مقابله جویانه ۵ مقام آمریکایی را مورد تحریم قرار داد
2021/12/30 19:10:30

پس از آن که وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا ۵ مقام چینی را تحریم کرد، چین نیز در یک اقدام مقابله جویانه ۵ مقام آمریکایی را مورد تحریم قرار داد.

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنج شنبه ۳۰ دسامبر/ ۹ دی در این باره گفت که کشورش به شدت با اقدامات آمریکا برای تحریم پرسنل چینی و مداخله در امور داخلی چین مطابق با قوانین داخلی، مخالفت و آن را به شدت محکوم می‌کند.

وی افزود که پکن بر اساس قانون مبارزه با تحریم کشورهای خارجی تصمیم به اتخاذ تدابیر مقابله جویانه گرفته و ۵ مقام آمریکایی از جمله ویلبر راس وزیر پیشین بازرگانی آمریکا را مورد تحریم قرار می دهد. بر اساس این تحریم، ورود این مقامات آمریکایی به چین ممنوع شده، تمامی اموال این مقامات آمریکایی در چین بلوکه شده و معامله هر شهروند و نهاد چینی با آن ها نیز ممنوع است.

  • 2021/12/30 19:10:30
  • GMT+08:00
  • /