انتشار کتاب سفید مدیریت صادرات چین
2021/12/29 15:40:09

 


دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین روز چهارشنبه ۸ دی (۲۹ دسامبر)  کتاب سفید مدیریت و کنترل صادرات چین را منتشر کرد.

چین برای نخستین بار است که درباره این موضوع کتاب سفید منتشر می کند و هدف از آن تشریح موضع چین درباره روند تکمیل مدیریت صادرات، نظام صادراتی و اقدامات چین در این زمینه، پیشنهادها و ابتکارات چین در حفظ صلح و توسعه جهان و دفاع از امنیت ملی و جهانی است.

در این کتاب سفید آمده است که با توجه به تحولات بزرگ جهانی، کشورهای مختلف به مدیریت و کنترل صادرات خود بسیاری اهمیت می‌دهند و با تدوین و اجرای مقررات و قوانین لازم در حال تقویت، مدیریت صادرات خود هستند. چین به عنوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و بزرگترین کشور از نظر تجارت کالا و بزرگترین تولیدکننده جهان به منظور حفظ امنیت ملی، صلح جهانی و امنیت منطقه‌ای، سازوکار مدیریت و کنترل صادرات خود را تکمیل کرده است.

در این سند همچنین آمده است که چین با در نظر گرفتن مسوولیت جهانی و اجرای دقیق وظایف بین‌المللی خود، در حال گسترش تبادلات و همکاری‌های بین‌المللی است و با اقدامات عملی در فرآیند همآهنگی مدیریت و کنترل صادرات بین‌المللی حضور فعال دارد و با کمک به پیشرفت این روند در جهان و همکاری با کشورهای دیگر برای ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کرده و یک عامل مثبت در تقویت صلح جهانی بوده است.

  • 2021/12/29 15:40:09
  • GMT+08:00
  • /