وزیر خارجه ایران: مذاکرات در مسیر خوبی قرار دارد
2021/12/29 09:39:31

 حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در تهران و در جمع خبرنگاران درباره روند مذاکرات جاری در وین گفت: مذاکرات ما در مسیر خوبی قرار دارد. مهم این است که ما یک متن مشترک و واحدی را الان در اختیار داریم که تیم مذاکره کننده ما بر روی آن متن تمرکز کرده است‌. 

وی تصریح کرد : ما سرگرم توافق و مذاکره بر روی نقاط اختلافی که در داخل پرانتز در آن متن ذکر شده هستیم و تیم ها به شدت مشغول هستند. با ۱+۴ گفتگو می شود و اتحادیه اروپا و انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا فعالانه تلاش می کنند که به نقش هماهنگ کننده خودش ادامه دهد. 

امیر عبداللهیان تاکید کرد : ما فکر می کنیم اگر طرفهای مقابل با حسن نیت این مذاکراتی که در این مرحله شروع شده را ادامه دهند، دست یافتن به یک توافق خوب برای همه طرفها شدنی است و می توانیم این هدف را محقق کنیم و حتی اگر جدیت در کنار حسن نیت در طرفهای مقابل در مراحل آینده مذاکرات دیده شود، رسیدن به یک توافق زود و در آینده نزدیک هم متصور است.

  • 2021/12/29 09:39:31
  • GMT+08:00
  • /