اولین وسیله نقلیه دو حالته جهان
2021/12/28 14:52:03

یک شرکت ژاپنی اولین وسیله نقلیه دو حالته جهان را بین شهرهای توکوشیما و استان کوچی بکار گرفت. این وسیله نقلیه می تواند هم در جاده و هم در راه آهن به خوبی مانند اتوبوس و قطار حرکت کند و حداکثر 21 مسافر را حمل کند.  • 2021/12/28 14:52:03
  • GMT+08:00
  • /