نمایشگاه فرهنگ غذایی باستانی چینی در موزه ملی چین آغاز بکار می‌کند
2021/12/28 14:45:54

نمایشگاه فرهنگ غذایی باستانی چینی در موزه ملی چین آغاز بکار می‌کند


یک نمایشگاه فرهنگ غذایی باستانی چینی که شامل بیش از 200 مجموعه از اشیاء منتخب است در روز 27 دسامبر در موزه ملی چین برگزار شد و توسعه، تغییرات و مفاهیم فرهنگی فرهنگ غذایی چین باستان را به نمایش گذاشت.

  • 2021/12/28 14:45:54
  • GMT+08:00
  • /