جشنواره فرهنگ المپیک با نام «ملاقات در پکن» آغاز بکار کرد
2021/12/28 14:41:27

جشنواره فرهنگ المپیک با نام «ملاقات در پکن» آغاز بکار کرد.


کنفرانس مطبوعاتی بیست و دومین جشنواره بین المللی هنر و فرهنگ المپیک یا «MeetinBeijing» روز دوشنبه در پکن برگزار شد و از آغاز جشنواره هنری همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری المپیک زمستانی پکن 2022 خبر داد.


  • 2021/12/28 14:41:27
  • GMT+08:00
  • /