انتقاد «انجمن تحقیقات حقوق بشری چین» از سیاسی سازی حقوق بشر توسط آمریکا
2021/12/28 15:24:14

 

گزارش منتشر شده توسط «انجمن تحقیقات حقوق بشری چین» در 27 دسامبر (6 دی) تاکید کرد که تلاش‌های ایالات متحده برای سیاسی کردن حقوق بشر در حوزه حقوق بشر بین‌الملل تهدید بسیار بزرگی برای توسعه حقوق بشر جهانی محسوب می‌شود و پیامدهای به شدت نابودکننده‌ای دارد.

این گزارش تحت عنوان «سیاسی‌سازی حقوق بشر توسط آمریکا بنیان حاکمیت صحیح حقوق بشر را نابود می‌کند» روند و روش‌های سیاسی کردن حقوق بشر در آمریکا را طبقه‌بندی کرده و برشمرده است.

حقایق زیادی ثابت کرده که حقوق بشر چیزی جز یک شعار دلربا برای پیشبرد هژمونی، یک چماق بزرگ و یک ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفان آمریکا نیست. سیاسی سازی حقوق بشر توسط آمریکا به شکلی جدی مفهوم حقوق بشر را لکه‌دار کرده،‌ تاثیری مخرب بر حاکمیت حقوق بشر جهانی گذاشته و همچنین باعث بازگشت هژمونی آمریکا شده است.

هر چه بیشتر ایالات متحده بر سر سیاسی سازی حقوق بشر مانور ‌می‌دهد،‌ ماهیت آن بیشتر آشکار می‌شود و بیان دیگر باعث می‌شود جهان واضح‌تر ببیند آمریکا بزرگترین تولید کننده فجایع حقوق بشری است.

مضحک اینجاست که هرچه نقض‌های بیشتر حقوق بشری توسط آمریکا فاش می‌شود و مورد انتقاد قرار می‌گیرد، سیاستبازان آمریکایی بیشتری فریاد حمایت از حقوق بشر سر می‌دهند تا تصویر سیاهشان را سفید جلوه دهند. مردم جهان به شکل روزافزونی آگاهی یافته‌اند که جلوگیری از سیاسی سازی حقوق بشر تضمین مهمی برای ارتقای توسعه سالم و پیشبرد هدف اصیل حقوق بشر در جهان است.

مدت‌های مدید است که لباس جدید پادشاه از تنش افتاده و سیاستبازان آمریکایی باید فورا رویکرد نفرت انگیز خود در خصوص سیاسی سازی حقوق بشر را متوقف کنند.

ایالات متحده باید بداند ادامه این رویکرد با واکنش شدید جامعه جهانی روبرو خواهد شد و این به معنای افول هژمونی آمریکا و پیروزی توسعه حقوق بشر جهانی خواهد بود.

  • 2021/12/28 15:24:14
  • GMT+08:00
  • /