دانشمندان چینی میکروب نفت‌خوار کشف کردند
2021/12/25 17:17:01

نشریه «چاینا ساینس دیلی» روز پنجشنبه 23 دسامبر (2 دی) گزارش داد دانشمندان چینی یک میکروب جدید شناسایی کرده‌اند که می‌تواند مستقیما نفت خام را هضم کرده و گاز متان تولید کند. این کشف راه را برای استفاده از ضایعات نفتیِ‌ میادین استخراج نفت فراهم می‌کند.

این تحقیقات بر عضو جدیدی از خانواده آرکئاباکتریای تولید کننده متان با نام علمیCa. Methanoliparum متمرکز بوده که قادر است مستقیما آلکان‌های با زنجیره طولانی در نفت خام را در محیط عاری از اکسیژن به گاز متان تبدیل کند.

خانواده آرکئاباکتریای تولید کننده متان گروهی از میکروارگانیسم‌های اولیه روی زمین هستند و نقشی اساسی در تخمیر‌های بیوگازی ایفا می‌کنند.

تحقیقات پیشین ثابت کرده بود که فرایند تخمیر هم به باکتری تجزیه کننده هیدروکربن و هم به آرکئاباکتری تولید کننده متان برای تکمیل تجزیه ارگانیک و تولید متان نیاز دارد.

تیم پژوهشی «موسسه بیوگاز وزارت امور کشاورزی و روستایی چین» به این نتیجه رسید که Ca. Methanoliparum در ذخایر نفتی وجود دارد.

بر اساس این تحقیقات نفت خام می‌تواند به متان تجزیه شود و به این شکل کارایی اکتشاف نف و گاز را افزایش خواهد یافت.

  • 2021/12/25 17:17:01
  • GMT+08:00
  • /