پل هوایی در شهر چنگ دو
2021/12/24 11:08:50

وقتی از بالا به این پل هوایی در شهر چنگ دو واقع در استان سی چوآن نگاه می‌کنید، مانند یک «رویی» که نمادی از فرخندگی و خوش‌شانسی است به نظر می‌رسد و بدین شکل عابران بسیاری را به خود جذب می‌کند.

  • 2021/12/24 11:08:50
  • GMT+08:00
  • /