کشاورز نوین
2021/12/23 16:02:40

جانگ یا تائوی 35 ساله از زمان فارغ التحصیلی از دانشگاه در چنگ دو کار می‌کرده و به حرفه طراحی مشغول بوده است. در سال 2020، جانگ متوجه شد که چشم انداز وسیعی برای کشت قارچ‌های خوراکی وجود دارد. او سپس به خانه‌اش در استان هه‌بئی در شمال چین بازگشت و به یک «کشاورز نوین» تبدیل شد.

  • 2021/12/23 16:02:40
  • GMT+08:00
  • /