چشم آسمان چین
2021/12/23 16:11:33

دانشمندان با استفاده از این تلسکوپ رادیویی کروی شکل با دیافراگم پانصد متری (FAST)، که به نام «چشم آسمان چین» نیز شناخته می‌شود، 509 تَپ‌اختر جدید را شناسایی کرده‌اند که چهار برابر کل تپ‌اخترهای شناسایی شده توسط تلسکوپ‌های دیگر در جهان است.

  • 2021/12/23 16:11:33
  • GMT+08:00
  • /