عکس‌ها این شبکه جاده‌ای
2021/12/23 16:04:09

عکس‌ها این شبکه جاده‌ای در منطقه خودمختار تبت در جنوب غربی چین را نشان می‌دهند که تا پایان سال 2020 بیش از 118 هزار و 800 کیلومتر امتداد پیدا کرده است.

  • 2021/12/23 16:04:09
  • GMT+08:00
  • /