یک دسته اسب در میدان برفی
2021/12/23 16:09:55

یک دسته اسب در میدان برفی شهرستان جائوسو واقع در ولایت خودمختارِ قزاقِ ایلی در منطقه خودمختارِ اویغورِ شین‌جیانگ در شمال غربی چین می تازند.

  • 2021/12/23 16:09:55
  • GMT+08:00
  • /