نخستین مسابقه نمایش پری دریایی چین در سان‌یا گشایش یافت
2021/12/22 11:19:57

نخستین مسابقه نمایشی پری دریایی چین 21 دسامبر/ 30 آذر در شهر  سان‌یا، استان های‌نان گشایش یافت. براساس خبرهای رسیده، این مسابقه در سه  بخش انفرادی مردان، انفرادی زنان و گروه های چهار نفره برگزار می شود. به طور  کلی 41 بازیکن در مسابقات فردی و گروهی شرکت  دارند.  • 2021/12/22 11:19:57
  • GMT+08:00
  • /