حفاظت فزاینده از رود زرد
2021/12/22 10:09:51

حفاظت فزاینده از رود زرد،  «رودخانه مادر» و مهد تمدن چین، نشان دهنده نمونه‌ای بارز از تلاش‌های بی وقفه این کشور برای بهبود محیط زیست اکولوژیک و معیشت مردم وابسته به آن است. 

  • 2021/12/22 10:09:51
  • GMT+08:00
  • /