دیدار شی جین پینگ با رئیس اجرایی هنگ کنگ
2021/12/22 21:30:33

  شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین 22 دسامبر با کری لام، رئیس اجرایی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ که برای ارائه گزارش وظایف خود به پکن آمده، ملاقات کرد و به گزارش وی در مورد وضعیت فعلی هنگ کنگ و کار دولت این منطقه  گوش داد.  

 شی جین پینگ اشاره کرد که در یک سال گذشته وضعیت هنگ کنگ از هرج و مرج به سوی نظم مداوم تثبیت شده تغییر یافته و وضعیت همچنان رو به بهبود است. پیشگیری و کنترل اپیدمی کرونا به نتایج قابل توجهی دست یافته است، اقتصاد به تدریج بهبود یافته است و جامعه ثبات خود را حفظ کرده است. کری لام در مقام رئیس اجرایی، دولت منطقه ویژه اداری را رهبری می‌کند، و مطابق با تصمیمات مربوطه کنگره ملی خلق و قوانین مربوطه کمیته دائمی کنگره ملی خلق، به طور سیستماتیک سیستم انتخاباتی هنگ‌ کنگ را اصلاح و تکمیل می‌کند؛ انتخابات کمیته انتخاباتی و شورای قانونگذاری را با موفقیت برگزار کرده و در ترویج توسعه دموکراتیک مطابق با واقعیت هنگ کنگ گام های محکم برداشته است؛ قاطعانه قانون امنیت ملی هنگ کنگ را اجرا، خشونت و هرج و مرج را مطابق با قانون متوقف و اقتدار و عزت قانونمداری را حفظ کرده است. با اقدامات فعالانه، ادغام منطقه ویژه اداری هنگ کنگ  در توسعه کلی کشور و تعمیق همه جانبه مبادلات و همکاری با سرزمین اصلی را  انجام داده است. دولت مرکزی کار کری لام، رئیس اجرایی و دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ را کاملاً تأیید کرد.

   شی جین پینگ خاطر نشان کرد که چند روز پیش هنگ کنگ هفتمین انتخابات شورای قانونگذاری را برگزار کرد. بر اساس سیستم انتخاباتی جدید، انتخابات کمیته انتخاباتی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ و هفتمین انتخابات شورای قانونگذاری این منطقه  به صورت متوالی برگزار شد و هر دو با موفقیت همراه شدند. حق دموکراتیک  هموطنان هنگ‌کنگ که صاحب منطقه  خود هستند، نشان داده شده است، اصل "وطن پرستان حاکم بر هنگ کنگ" اجرا شده است، و الگوی سیاسی مشارکت گسترده و متوازن همه بخش‌های اجتماعی و محافل مختلف  تاسیس شده است. واقعیات ثابت کرده است که نظام انتخاباتی جدید با اصل "یک کشور، دو سیستم" و واقعیت هنگ کنگ مطابقت دارد و از تضمین شکوفایی و  رفاه  و ثبات بلندمدت هنگ کنگ پشتیبانی کرده و سیستم خوبی محسوب میشود..

  • 2021/12/22 21:30:33
  • GMT+08:00
  • /