طناب‌بازان در اندونزی بر روی طناب‌ها
2021/12/21 14:51:33

طناب‌بازان در اندونزی بر روی طناب‌ها راه می‌روند – اگر آکروفوبیا یا ترس از ارتفاع دارید مراقب باشید!

  • 2021/12/21 14:51:33
  • GMT+08:00
  • /