جست و جوی پیوند فرهنگی و تاریخی چین و ایران از طریق مینیاتور
2021/12/21 15:17:44

گروهی از خبرنگاران شبکه رادیو و تلویزیون مرکزی چین برای جست و جوی پیوند تاریخی و فرهنگی کشور خود با ایران باستان، راهی اصفهان شدند.

جلیل جوکار مینیاتوریست سرشناس در اصفهان به گروه خبرنگاران گفت: مینیاتور پس از جذب ذات نقاشی چینی و توسعه طولانی مدت به وجود آمده است.

خبرنگاران چینی نیز در اصفهان مشاهده کردند که عناصر مهم نقاشی مینیاتور مانند ابر، حیوانات، گل، اژدها و ققنوس بسیار شبیه به نقاشی های سنتی چینی است.

استاد جلیل جوکار همچنین گفت که این عناصر از نقاشی های سنتی چین باستان وارد  نقاشی مینیاتور ایران شده است.

نقاشی مینیاتور بهترین گواه پیوند فرهنگی، هنری و تاریخی بین چین و ایران است و همچنین گنجینه فرهنگی بی نظیر در جاده ابریشم به شمار می آید.

  • 2021/12/21 15:17:44
  • GMT+08:00
  • /