منطقه دیدنی تایگر هیل در سوجوئو
2021/12/21 14:44:32

منطقه دیدنی تایگر هیل در سوجوئو واقع در استان جیانگ‌سو، شبیه به یک نقاشی روغنی شبانی است که نور خورشید، جینکو و برگ‌های افرا را در زمستان به تصویر کشیده است.

  • 2021/12/21 14:44:32
  • GMT+08:00
  • /