منظره‌ای نفس گیر
2021/12/21 14:41:30

پس از بارش برف سنگین، منظره‌ای نفس گیر از شبنم‌های یخ‌زده در کوه هوآنگ‌شان واقع در استان آن هویی ظاهر می‌شود و این مکان را که توسط دریایی ازابرها و مه غلیظ احاطه شده، به سرزمین پریان رویایی تبدیل می‌کند. 

  • 2021/12/21 14:41:30
  • GMT+08:00
  • /