وزارت خارجه چین: هر گونه توطئه برای دخالت در امور داخلی چین و ایجاد ناآرامی در هنگ کنگ با بهانه دموکراسی به شکست می‌انجامد
2021/12/20 19:55:43

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز 20 دسامبر در نشست خبری خود گفت توسعه دموکراتیک منطقه اداری ویژه هنگ کنگ صد درصد بخشی از امور داخلی چین است. هرگونه تلاش برای مداخله در امور داخلی چین و اخلال در هنگ کنگ تحت لوای دموکراسی شکست خواهد خورد.

 دفتر اطلاع رسانی شورای دولتی جمهوری خلق چین صبح روز دوشنبه کتاب سفید "توسعه دموکراتیک هنگ کنگ تحت اصل"یک کشور، دو نظام" را منتشر کرد. جائو لی جیان در پاسخ به سوالات مربوطه خاطرنشان کرد: از زمانی که هنگ کنگ به میهن خود بازگشته، دولت مرکزی چین قاطعانه اصل "یک کشور، دو نظام" و قانون اساسی را اجرا و از توسعه منظم دموکراسی در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ حمایت کرده است.  ساکنان هنگ کنگ از حقوق دموکراتیک بی سابقه برخوردار هستند و دستاوردهای بزرگ و همه جانبه منطقه اداری ویژه هنگ کنگ در زمینه توسعه دموکراسی برای همه آشکار و  چشمگیر است.  واقعیت ها کاملاً نشان داده است که حزب کمونیست چین و دولت چین طراحان، بنیانگذاران، مدافعان و مروجین نظام دموکراتیک در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ هستند.

این مقام چینی گفت: همان طور که همه می‌دانند، هنگ ‌کنگ برای بیش از 150 سال تحت حاکمیت استعماری بریتانیا دموکراسی نداشت. عصر دموکراسی تنها پس از بازگشت هنگ‌ کنگ به میهن خود آغاز شد. در سال های اخیر، برخی از نیروهای خارجی تمام تلاش خود را برای تحریک و حمایت از نیروهای ضد چین و ایجاد هرج و مرج در هنگ کنگ برای حمله به نظم و قانون اساسی هنگ کنگ با تحریف مفاهیم دموکراسی، مانع تراشی در روند دموکراتیک هنگ کنگ و آسیب جدی به این منطقه و چین به کار گرفته اند و در نتیجه توسعه دموکراتیک منطقه اداری ویژه هنگ کنگ شاهد آسیب های جدی شده است. دولت مرکزی چین قاطعانه مجموعه ای از اقدامات مهم را برای بازگرداندن توسعه دموکراتیک هنگ کنگ در مسیر درست  اتخاذ کرده است. چین معتقد است که تحت اصل"یک کشور، دو نظام"، جاده دموکراسی هنگ کنگ گسترده تر و دورنمای توسعه دموکراسی هنگ کنگ تابناک تر می شود.  

  • 2021/12/20 19:55:43
  • GMT+08:00
  • /