استقبال چین از تمام ابتکارات در حوزه همکاری برای توسعه اقتصادی کشورها
2021/12/19 15:57:30

 

«وانگ یی» وزیر خارجه چین 17 دسامبر (26 آذر) هنگام شرکت ویدیویی در نشست سالانه کمیته مشاوره مجمع عالی همکاری بین المللی «کمربند و جاده» از استقبال چین از تمام پیشنهادها برای توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم و پیشرفت اجتماعی خبر داد.

وزیر خارجه چین گفت: اخیرا برخی کشورها پیشنهاد مبنی بر همکاری بین المللی در زیرساختها و توافقنامه چارچوبی درباره توسعه اقتصادی منطقه ای را ارائه داده اند.

وی افزود: چین بر این باور است که در قضاوت این پیشنهادها باید هدف واقعی آن را مد نظر گرفت. اگر این پیشنهاد برای قطع ارتباطات صنعتی و زنجیره عرضه، ایجاد گروه کوچک علیه طرف های دیگر و حتی رویارویی سیاسی و ایدئلوژیک صورت گیرد، با شکست رو به رو خواهد شد.

وزیر خارجه چین تأکید کرد: چین از هر ابتکار همکاری در راستای یاری به تقویت ارتباطات در زمینه‌های مختلف، توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم و پیشرفت اجتماعی کشورها استقبال می کند و برخورد باز دارد و خود را برای شرکت در این همکاری ها آماده کرده است.

  • 2021/12/19 15:57:30
  • GMT+08:00
  • /