برنامهٔ جهانی غذا: ۹۸ درصد افغان‌ها غذای کافی برای خوردن ندارند
2021/12/17 12:50:59

یکی از مقامات برنامهٔ جهانی غذا اعلام کرد که حدود ۹۸ در صد افغان‌ها غذای کافی برای خوردن ندارند.

مه پرسی برنامهٔ جهانی غذا نشان می‌دهد که ۹۸ در صد افغان‌‌ها غذای کافی نمی‌خورند و از هر ۱۰ خانواده هفت آن مواد غذایی را قرض می‌کنند؛ اقدامی که آنان را بیشتر به فقر می‌راند.

توقف ناگهانی کمک‌ها به دنبال پیروزی طالبان در ماه اگست، اقتصاد شکنند افغانستان را در پرتگاه سقوط در حالی قرار داده است که نرخ مواد غذایی، نفت و سایر مواد ابتدایی همه روزه افزایش می‌یابد.

  • 2021/12/17 12:50:59
  • GMT+08:00
  • /