چین در یازده ماه گذشته بیش از هزار میلیارد یوان سرمایه خارجی جذب کرد
2021/12/16 20:45:17

 

بر اساس آمار منتشر شده از وزارت بازرگانی چین در روز پنج شنبه 16 دسامبر/ 25 آذر، از ژانویه تا نوامبر سال جاری، چین جمعا از یک تریلیون و 42 میلیارد و 200 میلیون یوان سرمایه خارجی استفاده کرده که این رقم در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته 15.9درصد رشد داشته است.

 سخنگوی مطبوعاتی وزارت بازرگانی چین در این باره اظهار کرد: از منظر صنایع، صنایع خدماتی جمعا 823 میلیارد و 940 میلیون یوان سرمایه خارجی استفاده کرده که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته 17 درصد رشد کرده، این رقم در صنایع با فناوری پیشرفته به 19.3 درصد رسیده است. از منظر کشور منبع سرمایه گذار، میزان سرمایه گذاری از کشورهای حاشیه "کمربند و جاده" و عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی به ترتیب 24.7 درصد و 23.7 درصد رشد داشته است.

وزارت بازرگانی چین چندین بار تاکید کرده است که مواضع چین در ترویج توسعه شرکت هایی با سرمایه خارجی در بازار چین تغییر نمی یابد. در دوره چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه کشور، چین جمعا 700 میلیارد دلار سرمایه خارجی به خود جلب کرده است و انتظار می رود تا سال 2025، سهم جلب سرمایه خارجی از سوی صنایع با فناوری پیشرفته به 30 درصد برسد.

  • 2021/12/16 20:45:17
  • GMT+08:00
  • /