اداره ملی آمار چین: شاخص های کلان اقتصادی امسال چین به اهداف تعیین شده خواهد رسید 
2021/12/15 19:08:07

 اداره ملی آمار چین چهارشنبه 15 دسامبر/ 24 آذر شاخص های کلان اقتصاد ملی در ماه نوامبر را منتشر کرد که نشان می دهد، در ماه نوامبر، بهبود ساختار اقتصادی ادامه داشته و شاخص های اقتصادی ملی همچنان در بازه ای منطقی قرار داشته است.

براساس آمار منتشر شده، در ماه نوامبر، برداشت غلات پاییزی فزونی گرفته و میزان تولید آن در مقایسه با سال گذشته 1.9درصد رشد کرده است. ارزش افزوده صنایع نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.8 درصد، کل خرده فروشی 3.9 درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول و صنایع با فناوری پیشرفته رشد خود را حفظ کرده و واردات و صادرات کالا رشد مطلوبی داشته و ساز و کار تجارت نیز به بهینه سازی ادامه می دهد.

با اشاره به این، سخنگوی مطبوعاتی اداره آمار ملی چین اظهار کرد: با توجه به پیچیده بودن شرایط بین المللی، کند بودن روند بازشکوفایی اقتصاد جهان و افزایش فشارهای تورم همراه با پاندمی، اقتصاد چین نیز با فشارهای ناشی از کاهش تقاضا، شوک های عرضه و تضعیف انتظارات رو به روست. اما انعطاف پذیری اقتصاد چین و گرایش مطلوب درازمدت این کشور تغییر نخواهد یافت و از منظر کل سال، شاخص های کلان توسعه اقتصادی و اجتماعی می تواند به اهداف تعیین شده خود برسد.

 

  • 2021/12/15 19:08:07
  • GMT+08:00
  • /