شناسایی چندین گونه نادر حیوانات وحشی در منطقه حفاظت‌شده استان «سیچوان»
2021/12/15 16:59:57

چندین گونه نادر از حیوانات وحشی شامل قرقاول، بز کوهی آسیای شرقی، گوزن کاکلی، میمون تبتی، زباد نخلی نقابدار و جوجه تیغی در حال شکار و پرسه زدن در «منطقه حفاظت شده ملی میکانگشان» در استان «سیچوان» شناسایی شده‌اند.

 

  • 2021/12/15 16:59:57
  • GMT+08:00
  • /