چین شریک بزرگ تجاری ایرلند
2021/12/14 17:02:29

اطلاعات منتشره توسط اداره آمار مرکزی ایرلند در روز دوشنبه 13 دسامبر (22 آذر) نشان می‌دهد چین به یکی از شرکای بزرگ تجارت خدمات ایرلند تبدیل شده است.

بر این اساس، در سال 2020 ارزش ترکیبی تجارت خدمات میان دو کشور 11.99 میلیارد یورو (13.54 میلیارد دلار) تخمین زده شد که حدود 14 درصد نسبت به سال 2019 افزایش نشان می‌دهد.

در سال 2020 ایرلند 5.01 میلیارد یورو خدمات از چین وارد کرد که نسبت به سال 2019 رشد 23 درصدی را نشان می‌دهد. این به معنی آن است که چین ششمین منبع بزرگ واردات خدمات ایرلند شده است.

در عین حال ایرلند 6.98 میلیارد یورو خدمات به چین صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش 8 درصدی را نشان می‌دهد.

مازاد تجارت خدمات ایرلند با چین در سال 2020 به ارزش 1.97 میلیارد یورو رسید که نسبت سال 2019 شاهد کاهش 427 میلیون یورویی بوده است.

چین همچنین در سال 2020 از لحاظ واردات و صادرات پنجمین شریک تجاری کالا با ایرلند بوده است.

 

 

  • 2021/12/14 17:02:29
  • GMT+08:00
  • /