برگزاری مراسم روز ملی یادبود قربانیان کشتار نان جینگ در سال 2021
2021/12/13 16:12:45

صبح روز 13 دسامبر به وقت پکن، کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی چین مراسم روز ملی یادبود قربانیان کشتار نان جینگ را برگزار کردند. سون چون لان، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و معاون نخست وزیر شورای دولتی چین با حضور در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت.
سون چون لان گفت که ما با برگزاری مراسم روز ملی یادبود قربانیان کشتار نان جینگ، یاد قربانیان این فاجعه و همه هموطنانی که توسط مهاجمان ژاپنی کشته شدند و همین طور قهرمانان که جان خود را برای پیروزی در جنگ مقاومت خلق چین در برابر تجاوز ژاپن فدا کردند را عمیقاً گرامی می داریم و با بیان موضع جدی مردم چین مبنی بر عبرت گرفتن از تاریخ و تلاش برای ساختن آینده، آرزوی‌های بزرگ خود برای پیمودن بی وقفه مسیر توسعه صلح آمیز را بیان می‌کنیم.


سون چون لان با اشاره به صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین گفت که در طول 100 سال گذشته، حزب کمونیست چین  مردم این سرزمین را متحد و رهبری کرده است و با تلاش بی‌وقفه توانسته در موعد مقرر هدف صد ساله نخست خود یعنی ساختن جامعه‎ای با رفاه نسبی محقق کرده و سفر جدید برای ایجاد یک کشور مدرن سوسیالیستی را آغاز کرده و در پی آن رستاخیز ملت چین وارد یک مسیر تاریخی برگشت‌ناپذیر شده که نشان از یک رویداد جدید و کارهای جدید در دوران جدید دارد. این واقعیت بزرگترین قدردانی و تسلیت برای قربانیان کشتار نان جینگ و همه قهرمانان کشته شده در مبارزه با تجاوز ژاپن است .

  • 2021/12/13 16:12:45
  • GMT+08:00
  • /