ذوق و شوق کودکان چینی برای ورزش‌های زمستانی
2021/12/13 19:32:31

همزمان با نزدیک شدن گشایش بازی های المپیک زمستانی پکن، آموزش ورزش های برفی و یخی به کودکان در سراسر چین به اوج رسیده است.

اکنون در بسیاری مدارس و دبیرستان های چین آموزش ورزش های برفی و یخی آغاز شده است.

همچنین در بسیاری مناطق چین پیست‌های اسکی و اسکیت برفی و یخی و شهربازی برفی ایجاد شده و کلاس هایی برای آموزش ورزش های برفی و یخی دایر شده است.


  • 2021/12/13 19:32:31
  • GMT+08:00
  • /