هیجان وصف ناپذیر جهان برای المپیک پکن و جلب توجه بیهوده سیاستبازان غربی
2021/12/13 15:32:07

آرام آرام به روز افتتاحیه المپیک زمستانی پکن نزدیک می‌شویم و چشم‌های مردم جهان به این رویداد جهانی دوخته می‌شود. این یک گردهمایی بزرگ است که به تمام بشریت تعلق دارد.

زمزمه‌های سیاسی اخیرا هر از گاهی به گوش می‌رسد مبنی بر «عدم اعزام مقامات رسمی به بازی‌های المپیک» و این تلاش وجود دارد که بازی‌های ورزشی به اهداف سیاسی گره زده شود. این رفتارهای نامتعارف نقض روح المپیک است و به شکل قابل توجهی به آرمان المپیک، منافع ورزشکاران شرکت کننده در آن و کارایی بین‌المللی المپیک ضربه می‌زند.

«منشور المپیک» به صراحت می‌گوید روح المپیک به معنای «درک متقابل در یک فضای رقبابتی دوستانه، یکپارچه و منصفانه است». این طرز فکر والا و مقدس مردم را به تعامل در بازی‌های منصفانه تشویق می‌کند تا به ارتباط احساسی دست یافته شود.

با در نظر گرفتن این آرمان، بازی‌های المپیک نمادی از وحدت و دوستی انسان خواهد بود و مدت‌های مدید است که به سکویی مفید برای یکپارچگی و یادگیری متقابل فرهنگ‌های قومی متنوع تبدیل شده است.

عملکرد خام شمار اندکی از سیاستمداران دقیقا در حال ایجاد اختلاف و تضعیف چند جانبه گرایی است. این سیاستبازان فقط به روح المپیک توهین می‌کنند، به هدف آن آسیب می‌زنند و فاجعه برای بشر به ارمغان می‌آورند.

بر اساس مقررات مربوط به کمیته بین‌المللی المپیک و بخش اجرایی بازی‌های المپیک، رئیس یک کشور یا یک دولت باید توسط کمیته ملی المپیک برای حضور در رویدادهای آن کشور به عنوان مهمان ویژه دعوت شود. با توجه به چشم انداز نامطمئن پاندمی کرونا، دعوت گسترده از مهمانان خارجی به چین از اساس کار صحیحی ارزیابی نشده است. بنا بر این سیاستبازانی که دعوت نامه دریافت نکردند در حال افزودن به دردسر بزرگ کرونا هستند.

رقابت‌های آزمایشی المپیک زمستانی پکن یکی پس از دیگری در حال برگزاری مراحل موفقیت آمیز خود هستند و طرف‌های مربوطه از این روند تمجید کرده‌اند.

ورزشکاران سراسر جهان نیز در حال آماده سازی خود برای این رویداد جهانی ورزش‌های زمستانی هستند. المپیک زمستانی صحنه نمایش و مداخله سیاسی نیست بلکه رویدادی عظیم برای ورزشکاران عاشق برف و یخ در سراسر جهان است.

زمزمه عدم اعزام مقامات رسمی به المپیک زمستانی که از سیاستبازان غربی به گوش می‌رسد هرگز نمی‌تواند اشتیاق بالای جهان برای المپیک زمستانی پکن را متوقف کند و به تدریج ثابت خواهد شد که رفتار ناپخته و ناشیانه آنها یک جلب‌توجه بیهوده بوده است.

  • 2021/12/13 15:32:07
  • GMT+08:00
  • /