ظرفیت نصب شده شبکه برق بادی چین از 300 میلیون کیلووات عبور کرد
2021/12/11 14:55:29

بنا بر اطلاعات «اداره ملی انرژی چین»، تاکنون، ظرفیت نصب شده شبکه برق بادی چین به 300 میلیون و 150 هزار کیلووات رسیده و در مقایسه با پایان سال 2016 میلادی دو برابر شده است که برای 12 سال متوالی در مقام اول جهان قرار دارد.

اکنون ظرفیت نصب شده شبکه برق بادی حدود 13 درصد کل ظرفیت نصب شده انرژی چین را به خود اختصاص داده و برق بادی تولید شده نیز حدود 7.5 درصد میزان کل برق مصرفی جامعه چین است که در مقایسه با پایان سال 2020 میلادی، به ترتیب 0.3 درصد و 1.3 درصد رشد کرده است.

بر اساس آمار اداره ملی انرژی چین سهم برق بادی در تامین برق این کشور به طور پیوسته در حال افزایش است.

در عین حال، قابلیت نوآوری فناوری چین در صنعت برق بادی به سرعت افرایش یافته و توانایی تحقیق و ساخت مستقل ماشین آلات کامل نیروگاه بادی با مگاوات بالا و قطعات بزرگ اصلی و محوری افزایش یافته و باعث شده چین سیستم صنعت برق بادی با قابلیت رقابت جهانی ایجاد کند.

در حال حاضر، میزان تولید ماشین آلات کامل نیروگاه بادی چین حدود دو سوم بازار جهانی را به خود اختصاص داده و موقعیت چین به عنوان بزرگترین کشور تولید ماشین آلات برق بادی در جهان به صورت پیوسته در حال افزایش است.

 

  • 2021/12/11 14:55:29
  • GMT+08:00
  • /