جنایات جنگی افراد در فهرست دعوت اجلاس دموکراسی آمریکا
2021/12/10 15:36:49

ایالات متحده کشورهایی مانند بریتانیا را برای شرکت در "اجلاس دموکراسی" به ایالات متحده دعوت کرد، اما چین و روسیه را مستثنی ساخت.

فیونا ادواردز نویسنده و یکی از اعضای سازمان «ضد جنگ سرد جدید» در بریتانیا در این مورد گفت: « در میان کشورها و مناطقی که توسط ایالات متحده دعوت شده اند، برخی کشورها همراه با ایالات متحده میلیون ها نفر را در عراق، افغانستان و لیبی قتل عام کرده اند. آن ها صلاحیت برای  برگزاری کنفرانس های بین المللی ندارند که در آن به چین در زمینه دموکراسی و حقوق بشر درس بدهند.»

ادواردز همچنین بریتانیا را به خاطر اجرای استاندارد دوگانه محکوم کرد و گفت: «بریتانیا بیش از صد سال هنگ کنگ را در استعمار داشت ولی هرگز دموکراسی به هنگ کنگ وارد نکرد.»

  • 2021/12/10 15:36:49
  • GMT+08:00
  • /