اصل "چین واحد"؛ خواسته تمام مردم جهان
2021/12/10 19:32:21

درست پس از آن که دولت نیکاراگوئه "قطع روابط دیپلماتیک" با تایوان را اعلام کرد، 19 آذر(10 دسامبر) دولت چین خبر از سرگیری روابط سیاسی خود با این کشور را اعلام کرد. به این سبب، اکنون جمهوری خلق چین با 181 کشور جهان روابط سیاسی دارند که نشان می‌دهد، اصل "چین واحد" مورد یک اجماع بین المللی، هماهنگ با روند کل توسعه جهانی و  یک خواسته مردمی غیرقابل انکار است.

در سال های اخیر، بسیاری از کشورهایی که تا کنون با حکومت تایوان به اصطلاح "روابط دیپلماتیک" داشته‌اند، یکی پس از دیگری تصمیم به "قطع این روابط" و از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری خلق چین گرفته‌اند. این کشورها با درک صحیح با روند توسعه عصر کنونی و در جهت تأمین منافع مردم خود، در واقع دست به انتخاب یک گزینه صحیح تاریخی زده‌اند.

از سرگیری روابط نیکاراگوئه با چین و تعهد به قطع هر گونه روابط دولتی با حکومت تایوان، پاسخی محکم به آتش بازی دولت آمریکا در مسئله تایوان و توطئه "همکاری آمریکا و حکومت تایوان" به حساب می آید.

جهانیان مدت‌هاست که متوجه شده‌اند، "دیپلماسی پولی" حکومت تایوان در امور بین‌المللی با نیت صمیمانه و برای کمک به توسعه آن کشورها و مناطق نیست و تنها هدف آن جداسازی این منطقه از چین است.

چین همواره بر این باور است که همه کشورها چه بزرگ و چه کوچک برابر هستند و  حق مردم همه کشورها برای انتخاب مستقل مسیر توسعه خودشان  قابل احترام است؛ چین نیز از توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم این کشورها حمایت می کند. در حال حاضر، روابط چین با کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب به سرعت در حال توسعه است. درپی از سرگیری روابط دیپلماتیک چین و نیکاراگوئه، دو کشور در زمینه‌های مختلف بر اساس احترام متقابل، برابری و تأمین منافع متقابل همکاری خواهند کرد تا مردم دو کشور  از آن سود ببرند.


  • 2021/12/10 19:32:21
  • GMT+08:00
  • /