نیروگاه حرارتی خورشیدی
2021/12/10 17:30:24

عکس‌های هوایی که در روز 8 دسامبر 2021 گرفته شده است، یک نیروگاه حرارتی خورشیدی با نمک مذاب در شهر «یو مِن»، در شمال غربی استان «گان سو» چین را نشان می‌دهد. تا ماه اکتبر سال 2021، کل ظرفیت تولید انرژی جدید نصب شده در استان گان سو به 25.2 میلیون کیلووات رسیده است.

  • 2021/12/10 17:30:24
  • GMT+08:00
  • /