کمیته تشکیلاتی المپیک زمستانی پکن: خدمات رفاهی بیشتر برای اسکان ورزشکاران افزوده می شود
2021/12/10 16:07:36

یو ده بین، مدیر بخش خدمات کمیته تشکیلاتی المپیک زمستانی پکن روز جمعه 10 دسامبر در کنفرانس مطبوعاتی گفت که این کمیته از طریق فعالیت های آزمایشی، نیازهای اسکان را جمع بندی کرد و اقلام خدماتی را استانداردسازی و بهبود بخشید که به این ترتیب، هتل های قراردادی و موارد خدماتی از جمله فروشگاه، خشکشویی، نمایش و فروش کالاهای ویژه، تحویل 24 ساعته غذا، خدمات مالی و غیره اضافه خواهد شد.

این مقام گفت که با توجه به اوضاع کماکان جدی و پیچیده پیشگیری و مهار کرونا، ضمن اجرای اقدامات پیشگیری کرونا باید کیفیت خدمات را نیز ارتقا بخشید. 

  • 2021/12/10 16:07:36
  • GMT+08:00
  • /