چین: تصمیم نیکاراگوئه برای توقف روابط دیپلماتیک با تایوان، هماهنگ با گرایش توسعه و درخواست مردم است
2021/12/10 10:05:38

روز پنج شنبه 9 دسامبر درست پس از آن که دولت نیکاراگوئه "قطع روابط دیپلماتیک" با تایوان را اعلام کرد، جانگ جون، نماینده دایمی چین در سازمان ملل متحد، با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی تصمیم دولت نیکاراگوئه را هماهنگ با روند کلی توسعه و همخوانی با درخواست مردم دانست.


جانگ جون در پیام خود نوشت: "دولت نیکاراگوئه تصمیم درستی گرفته است. ما بسیار از آن قدردانی می کنیم. اصل "چین واحد" از جمله توافق نظر جامعه بین المللیست که قابل انکار نیست.

  • 2021/12/10 10:05:38
  • GMT+08:00
  • /