مخالفت چین با تصویب طرح جلوگیری از کار اجباری اویغورها توسط مجلس نمایندگان آمریکا
2021/12/09 20:11:35

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه 18 آذر (9 دسامبر ) در یک نشست خبری تأکید کرد که "کار اجباری" و "نسل کشی" در شین جیانگ تنها شایعات شرورانه است و در صورت تداوم تلاش‌های لجوجانه آمریکا برای آسیب رساندن به منافع چین، دولت چین نیز قاطعانه اقدام مقابله جویانه را در پیش خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تصویب طرح جلوگیری از کار اجباری اویغورها در مجلس نمایندگان آمریکا و ممنوعیت ورود کالاهای تولیدشده با "کار اجباری" در شین جیانگ گفت: آمریکا پیوسته در حال شایعه پراکنی درباره شین جیانگ و مداخله سیاسی و زورگویی اقتصادی به بهانه حقوق بشر است. آمریکا با این اقدامات قصد دارد به شکوفایی، ثبات و همبستگی اقوام مختلف شین جیانگ ضربه بزند و از رشد و توسعه چین جلوگیری کند.

  • 2021/12/09 20:11:35
  • GMT+08:00
  • /