افزایش چشمگیر حجم صادرات و واردات چین از ژانویه تا نوامبر 2021
2021/12/08 14:29:43

حجم کلی صادرات و واردات چین در 11 ماه اول سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزایش یافته و به 35.39 تریلیون یوان (5.5 تریلیون دلار) رسیده است.

بر اساس آمار «اداره گمرکات عمومی» چین، این عدد هم اکنون از رقم کلی 32.16 تریلیون یوان سال 2020 هم عبور کرده و نشان دهنده افزایشی 24 درصدی نسبت به سطح پیش از اپیدمی کرونا در سال 2019 است.

هم صادرات و هم واردات به رشد دو رقمی خود در 11 ماه اخیر ادامه داد و به ترتیب از 21.8 و 22.2 درصد از ابتدای سال عبور کرده است.

تجارت چین با سه شریک تجاری برتر خود (آسه‌آن، اتحادیه اروپا و آمریکا) در دوره ژانویه تا نوامبر رشد خود را حفظ کرده است.

طبق آمار اداره گمرکات عمومی، طی این دوره، ارزش نرخ رشد تجارت چین با سه شریک فوق به ترتیب 20.6، 20 و 21.1 درصد بوده است.

همچنین شرکت‌های خصوصی شاهد سریعترین نرخ رشد در واردات و صادرات بوده و در 11 ماه اخیر رشد 27.8 درصدی داشته و به 17.15 تریلیون یوان رسیده است.

بر اساس این آمار، فقط در ماه نوامبر، صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.5 درصد افزایش داشته و به 3.72 تریلیون یوان رسیده و نسبت به ماه اکتبر نیز 11.4 درصد بیشتر شده است.

  • 2021/12/08 14:29:43
  • GMT+08:00
  • /