کمیته بین‌المللی المپیک: بازی های المپیک و حضور ورزشکاران فراتر از سیاست است
2021/12/08 10:17:42

با توجه به  خبر آمریکا برای اعزام نکردن مقامات دولتی به بازی‌های المپیک زمستانی 2022 پکن،  کمیته بین‌المللی المپیک 7 دسامبر/ 16 آذر با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت: حضور  مقامات دولتی و نمایندگان دیپلمات یک کشور در بازی‌های المپیک تنها تصمیم دولت این  کشور از جنبه سیاسی است، بازی‌های المپیک و حضور ورزشکاران در آن از سیاست فراتر  است.

کمیته  بین‌المللی بازی های المپیک همچنین در بیانیه خود اشاره کرد: اخیرا مردم بارها از  بازی‌های المپیک و ورزشکاران حمایت کرده اند. آخرین بار هفته گذشته بود، هفتاد و  ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطع نامه آتش بس المپیک را تصویب  کرد. پیش‌نویس این قطع نامه به طور مشترک از سوی چین و کمیته بین‌المللی المپیک  آماده شده بود. 173 کشور عضو سازمان ملل آن را مشترکا به مجمع عمومی ارایه کردند تا  از همه کشورها بخواهند تا آتش بس المپیک را از 7 روز قبل از گشایش المپیک زمستانی  2022 پکن تا 7 روز پس از خاتمه پارالمپیک زمستانی پکن رعایت  کنند.

  • 2021/12/08 10:17:42
  • GMT+08:00
  • /