بانک مرکزی چین کاهش نسبت ذخایر جامع را اعلام کرد
2021/12/08 11:01:20

به منظور حمایت از توسعه اقتصاد واقعی و کاهش هزینه های تامین مالی، بانک مرکزی چین روز دوشنبه 6 دسامبر تصمیم گرفت نسبت ذخیره سپرده موسسات مالی (RRR) را 0.5 درصد کاهش دهد. بر اساس اطلاعات از بانک مرکزی چین، این کاهش جامع است و سرمایه ای به مبلغ حدود 1.2 تریلیون یوان رها خواهد شد.

ون بین، محقق ارشد بانک مین شن گفت: کاهش RRR در حال حاضر ضروریست. از یک طرف، اقدامات اقتصادی چین در سال آینده همچنان با فشار و چالش های قابل توجه رو به رو خواهد بود. کاهش 0.5 درصدی RRR تنظیم چرخه ای است. از سوی دیگر، این کار برای بهینه سازی ساختار مالی سیستم بانکی، کاهش هزینه های مالی موسسات بانکی و تشویق و هدایت موسسات مالی به منظور افزایش بیشتر حمایت از اقتصاد واقعی و کاهش هزینه های اقتصاد واقعی برای جلب سرمایه ها مفید است.


  • 2021/12/08 11:01:20
  • GMT+08:00
  • /